Kontakt

Obchodné meno:
Jozef Makki zapísaný Obvodným úradom Bratislava v živnostenskom registri pod číslom 105-9544

Miesto podnikania:
Hrobákova 4
851 03 Bratislava-Petržalka

Korešpondenčná adresa/prevádzka:
Mlynská 29, 900 44 Tomášov, okr. Senec

The map could not load.
This is normally caused by a conflict with another plugin or a JavaScript error that is preventing our plugin's Javascript from executing. Please try disable all plugins one by one and see if this problem persists. If it persists, please contact WP Google Maps for support.
IČO: 1179055 Telefón: + 421 2 4595 8070
DIČ: 1020207848 Mobil: + 421 903 447 858
IČ-DPH: SK1020207848 E-mail: jozef.makki@post.sk / podlahar60@gmail.com