Samonivelizačné stierky a betónové potery

Ide o hmoty na báze cementu, plniva a prísad, určené pre vytvorenie rovinných podláh v interiéroch. Materiály sú spravidla riediteľné vodou a aplikujú sa na rôzne druhy podkladov. Namiešaný materiál sa nanáša ručne, alebo strojne (v závislosti od veľkosti plochy) na očistený, vhodne pripravený a napenetrovaný podklad v hrúbke 2 až 50 mm.

Používajú sa ako:

  • samonivelizačný cementový poter pre podlahy s vykurovaním.
  • vyrovnávajúce vrstvy pred pokladaním podlahových krytín všetkého druhu, (PVC, koberce, plávajúce drevené a laminátové podlahy, dlažba a pod.).
  • vyrovnávajúce vrstvy v systéme liatych podláh, napr. pred kladením epoxidovej liatej podlahy, resp. ako podklad pod náter vhodnou podlahovou hmotou, alebo impregnáciou.
  • finálna povrchová úprava.

Ako vyrovnávajúcu vrstvu pod rôzne druhy podlahovín možno použiť aj betónový poter. Betónový poter sa zväčša aplikuje pri vyrovnávaní hrubších vrstiev v porovnaní so samonivelizačnými stierkami.

Naše doporučenie pre špeciálne použitie:

  • Pre vysoké zaťaženie
  • Výrazná úspora času
  • Pre použitie do vonkajšieho prostredia
  • Výrobok novej generácie
  • Na lepenie a úpravu športových povrchov

Pri mojej práci sa mi dlhodobo osvedčili najmä produkty značiek: